Trao đổi màu sắc thương hiệu

Khi nói đến việc xây dựng thương hiệu, màu sắc là "ấn tượng đầu tiên" giải thích tất cả những gì ta thấy. Nó là " linh hồn của thương hiệu ". Màu sắc là một ngôn ngữ của riêng mình, đó là lý do tại sao khi tạo ra một thương…
Read More...

Tâm lý học của màu sắc

Bạn có thể tìm được rất nhiều bài viết nói về màu sắc trên Designervn và trên Internet, nhưng hầu như đa phần các bài viết chưa đi vào phân tích cặn kẻ để cho những người mới hiểu. Trong bài viết ngày hôm nay chúng ta hãy cùng…
Read More...

Sản phẩm

1 of 3

Kiến thức

1 of 219