Sử dụng Bootstrap Studio 4.3.7 update 23/11/2018 Lifetime Miễn Phí

Updated: v4.3.3 ngày 05/11/2018
Updated: v4.3.7 ngày 23/11/2018

Bước 1:

Download bản cài mới nhất tại đây (chọn windows nhé, mình chỉ hướng dẫn dùng miễn phí trên windows thôi):

https://bootstrapstudio.io/download

Bước 2:

Sau khi cài đặt xong, bạn mở notepad với quyền admin bằng cách nhấn start, gõ tìm notepad, chuột phải vào notepadd chọn “Run as Administrator” > Yes

Trên notepad chọn file > open > bạn truy cập thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc > chọn loại file là All files để hiện tất cả file trong thư mục > chọn file có tên là “Host” > Open

Thêm vào dưới cùng file host dòng sau:

127.0.0.1 bootstrapstudio.io

(Lưu ý: Nếu có dấu # ở đầu dòng thì xóa đi nhé, chỉ để đúng 127.0.0.1 bootstrapstudio.io ở 1 dòng thôi)

Bước 3:

Download file đã add sẵn bản quyền Bootstrap Studio 4.3.7 tại đây:

Download Bản quyền Bootstrapstudio 4.3.7 vĩnh viễn

Để ủng hộ tác giả, mình chỉ chia sẻ giới hạn bản quyền này. Hãy nhắn email của bạn đến Landingpage 1h bạn sẽ nhận được quyền truy cập file ngay nhé.

Bước 4:

Bạn nhấn Start > run > gõ %appdata% > enter ra thư mục roaming

Giải nén file bản quyền vừa down về ở bước 3 sẽ được thư mục bstudio, copy thư mục này và paste đè vào thư mục đang tồn tại trong thư mục roaming đã mở ở bước 2

Xong. Hãy cùng trải nghiệm ứng dụng tạo web html tuyệt vời này nào.

Lưu ý: Bản quyền vĩnh viễn của phần mềm chỉ giới hạn nhằm mục đích trải nghiệm và dùng thử. Cách làm này sẽ hạn chế bạn truy cập các thư viện trực tuyến vốn được rất nhiều thành viên đã mua bootstrapstudio chia sẻ các code html hay bao gồm cả mình. Để được sử dụng đầy đủ các tính năng trực tuyến, hãy mua ủng hộ tác giả phần mềm tại đây với phí chỉ từ 25$ bản quyền 1 năm hoặc 60$ bản quyền vĩnh viễn.

Đang tải...