Landingpage đặt hàng Oppo A7 tại Nhật Cường Mobile được thiết kế bằng Bootstrapstudio

Chỉ với những thông tin hình ảnh sẵn có, chức năng đặt hàng dùng javascript, thiết kế 3 kích thước banner và 30 phút kéo thả, chúng ta đã có một landingpage bán hàng khá thuyết phục để chạy chiến dịch đặt hàng trước cho chuỗi bán lẻ điện thoại di động Nhật Cường Mobile. Quá nhanh quá nguy hiểm phải không các bạn ^^!

Landigpage thực tế xem tại Nhật Cường Mobile:
https://dienthoaididong.com/dat-truoc-oppo-a7-nhan-pin-energizer.html

File có thể chỉnh sửa với bootstrapstudio:

https://1drv.ms/u/s!AszEuwWcSC34gdsiC5MqLrK50tRXZw

Comments are closed.