[Infographic] Typography Cheat Sheet

Để tìm hiễu rõ ràng về Typography có thể là một trong những điều khó khăn nhất của thế giới thiết kế. Có rất nhiều thuật ngữ mà các nhà thiết kế kiểu chữ (và các nhà thiết kế nói chung) sử dụng khi nói về Typography. Đôi khi cả những người trong ngành cũng không hiểu.

Nếu bạn đang nghiên cứu trong lĩnh vực Typography thì Infographic dưới đây sẽ là một nguồn tài nguyên quý giá cho bạn, nó chứa đựng tất cả các khía cạnh khác nhau của kiểu chữ, từ thuật ngữ đến các thành phần và phương thức thao tác typographic, do đó bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách sử dụng kiểu chữ trong các dự án thiết kế của bạn.

[​IMG]
Infographic bởi Designmodo
 

Nguồn: Designervn

Comments are closed.